Vermindering CO2 uitstoot

Harder rijden betekent meer luchtweerstand, waardoor motoren meer vermogen moeten leveren. Onderstaande tabel uit een rapport van TNO TNO (2016) laat zien dat minder hard rijden leidt tot een lagere CO2 uitstoot per km. De (drog)redenering komt nog wel eens langs dat als je harder rijdt, je ook minder lang hoeft te rijden en daardoor minder CO2 uitstoot. Dat klopt niet. Als je even veel kilometers rijdt (en dat doe je om op je bestemming te komen), dan is de CO2 uitstoot minder als die kilometers minder hard rijdt.

NOx– en CO2-emissiefactoren licht wegverkeer1 op snelwegen met verschillende maximum snelheden en bij congestie op de snelweg (uit TNO (2016)).

Wegtype Congestie-niveau NOx (mg/km) CO2 (g/km)
Snelweg algemeen file 491 266
Snelweg 100 km/u doorstromend 333 167
Snelweg 120 km/u doorstromend 417 185
Snelweg 130 km/u doorstromend 466 192

1 Emissiefactor van het totale personen- en bestelautopark op de snelweg (gemiddelde over alle brandstoffen, voertuigklassen en emissieklassen)

Hoeveel maakt 100 rijden uit voor de CO2 uitstoot?

De totale uitstoot van het wegverkeer in Nederland is ca. 30 miljard kg CO2  per jaar (zie CBS 2018). In een rapport van CE Delft (CE Delft 2009) staan schattingen van de CO2 reductie die te verwachten is bij verschillende maximum snelheid scenario’s. Bij het scenario ‘nergens meer dan 100 km’ is een reductie van CO2 uitstoot te verwachten van ca. 500 kiloton per jaar, dus iets in de orde van 1,5% – 2% van de totale uitstoot van het wegverkeer.

Schonere lucht

De Gezondheidsraad schat dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de Nederlandse lucht in 2014 heeft geleid tot ruim 27.000 verloren levensjaren (Gezondheidsraad 2018). Wegverkeer is de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Minder hard rijden zorgt voor minder luchtvervuiling.

De tabel hierboven laat zien dat bij normale doorstroming de NOx-uitstoot op een 120 km/uur snelweg 25% hoger is  dan op wegen met een maximum snelheid van 100 km/uur en op een 130 km/uur snelweg zelfs 40% hoger.

 Minder geluidsoverlast

Minder hard rijden zorgt ook voor minder geluidsoverlast. De website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG geeft daar informatie over.

Langer onderweg?

Tijdwinst door harder rijden valt tegen. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de reistijd op snelwegen waar de maximum snelheid 130 km/uur is. Toen de 130 km/uur werd ingevoerd, werd geschat dat dat 8% tijdwinst zou opleveren ten opzichte van 120 km/uur: dat is vijf minuten op een uur. Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat die tijdwinst op de meeste trajecten niet wordt gehaald.